Bestuur

Stichting Molen de Vlieger heeft bestuursleden die het dagelijks bestuur vormen.

De Stichting heeft geen raad van commissarissen of raad van toezicht en heeft geen personeel in dienst.
 
Het bestuur is als volgt samengesteld:
 
Naam                        Titel / functie                 Beloning
G.C.J. Zonderop        Voorzitter                            Geen
R. Hobijn                    Penningmeester                 Geen
E.J.L. Kraal                 Secretaris                             Geen
C.P. Jongenburger    Algemeen bestuurslid       Geen

 

Share this: