Bestuur

Stichting Molen de Vlieger heeft vier bestuursleden die het dagelijks bestuur vormen.

De Stichting heeft geen raad van commissarissen of raad van toezicht en heeft geen personeel in dienst.
 
Het bestuur is als volgt samengesteld:
 
Naam                        Titel / functie                 Beloning
M. Jochemsen           Voorzitter                            Geen
A. Kleijweg                 Penningmeester                 Geen
R. Hobijn                    2e Penningmeester            Geen
I. Schuitemaker         Secretaris                            Geen

 

Share this: