Bestuur

Stichting Molen de Vlieger heeft 3 bestuursleden die het dagelijks bestuur vormen.

De Stichting heeft geen raad van commissarissen of raad van toezicht en heeft geen personeel in dienst.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Naam                        Titel / functie                 Beloning
M. Jochemsen           Voorzitter                            Geen
A. Kleijweg                 Penningmeester                 Geen
E. Vermeiren             Secretaris                             Geen

 

Share this: