Educatief programma

Stichting Molen De Vlieger partcipeert al vanaf het schoolseizoen 2007 in het Cultuurmenu, het cultureel-educatief programma van de gemeente Leidschendam-Voorburg voor het basisonderwijs. De doelgroep voor Molen De Vlieger is groep 8 van de basisschool, dat zijn de leerlingen van 11-12 jaar oud.

Aanbod

Het belangrijkste onderdeel van het programma is een rondleiding in de molen. De leerlingen krijgen uitleg over de belangrijke rol die de poldermolen vroeger had in de waterhuishouding en in het ontstaan en behoud van ons leefgebied. Tijdens een rondleiding krijgen de leerlingen uitleg over de werking en constructie van een poldermolen en maken ook kennis met andere typen molens. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het molenaarsbestaan.

Deze thema’s sluiten aan bij de kerndoelen voor “tijd en ruimte”.

Lesbrief

Molen De Vlieger heeft een lesbrief ‘De poldermolen’ ontwikkeld, die speciaal bedoeld is voor de leerlingen van groep 8. De lesbrief wordt een maand van tevoren naar de school wordt gestuurd en is ook via de website te downloaden. Er is zowel een Nederlandse als een Engelse versie van de lesbrief beschikbaar. Voor Nederlands klik  hier,  for English click here.

Het is aan te bevelen dat de leerlingen vooraf enige kennis opdoen over windmolens en over molen De Vlieger in het bijzonder. De lesbrief bevat onderwerpen, vragen en opdrachten, die later in de rondleiding aan de orde komen.

Een apart onderdeel van de lesbrief is bestemd voor de leerkracht. Daarin staat een groot aantal onderwerpen die kunnen worden besproken, en wordt de relatie gelegd met de leerdoelen. Nadat de rondleiding heeft plaats gehad, kan de leerstof klassikaal of individueel worden geëvalueerd.

Het onderdeel van de lesbrief voor de leerkrachten bevat ook de antwoorden op de vragen; daarom is die versie van de lesbrief hier niet te downloaden. Op verzoek zenden we hem echter graag toe aan de leerkrachten.

Afspraken

De rondleidingen in het kader van het Cultuurmenu worden aan het begin van het leerjaar centraal vastgesteld.

Uiteraard zijn ook andere scholen en leerlingen welkom. Met de molenaar kan een afspraak voor een rondleiding worden gemaakt.

Voor het maken van een afspraak verwijzen wij u naar onze contact pagina.

 

Share this: