Natuurwerkdag 2018

Stichting Molen de Vlieger gaat bij de molen een moestuin aanleggen om daarmee het leven en het werk in en rond de molen nog meer aan te laten sluiten bij de situatie zoals die vroeger bij poldermolens gebruikelijk was. In het kader van de natuurwerkdag 2018 hebben, op 3 nov. j.l., een aantal enthousiaste vrijwilligers letterlijk de handen uit de mouwen gestoken en zijn begonnen met het winter klaarmaken van de moestuin. Zo werd er volop geschoffeld en onkruid verwijderd. In het voorjaar van 2019 is de tuin dan gereed  zodat er begonnen kan worden met de inrichting en  het zaaien en planten van de gewassen. Welke gewassen dat precies worden is nog niet bekend maar de bedoeling is dat er ook ruimte komt voor enkele z.g. “vergeten” groentes. 

 

 

 

 

 

Overigens zijn wij nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee willen denken m.b.t. de inrichting maar ook bereid zijn om, straks in het voorjaar, de handen uit de mouwen te steken bij de aanleg en het onderhoud van de moestuin. Hebt u “groene” vingers en lijkt het u leuk om te helpen, meldt u zich dan aan bij  molenaar Bram Zonderop  azonderop@casema.nl 070-3694372

Share This: